НАЧАЛО


МИСИЯ


НОВИНИ


ЛЕГИТИМНОСТ


ПРОЕКТИ


КОНТАКТИ

ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"


Новини

•През декември 2019г., фондацията в партньорство с организации от девет държави: Франция, Германия, Италия, Литва, Холандия, Полша, Швеция, Турция и Гърция започна реализирането на проект „IDA - The Inclusive Digital Academy“, финансиран от европейската програма „Еразмус+“. Проектът е с продължителност от 33 месеца.

Насочен е към хора с различна степен на интелектуални затруднения и създаване на дигитални уменияя с цел предпазване от опасностите в Интернет, когато ползват различни сайтове. Разрастване на мрежата за дигитално и цифрово обучение за младежи, чрез включване на повече млади хора с увреждания.


•През септември 2019г., Фондацията, съвместно с немската неправителствена организация „Internacionaler Bund“ започна реализирането на проект „Разработване и изграждане на място за срещи на хора с увреждания с амбулаторни съвети и творчески предложения за засегнатите и техните близки“. Проектът е финасиран от „Aktcion Mench“- организация от Германия със социална насоченост. Предназначен е за млади хора с увреждания от региона на община Троян и цели насърчаване на социалното им включване, чрез различни арт терапевтични дейности и повишаване на социалната им интеграция


•През месец септември 2016г. фондацията, в партньортво с 3 (три) държави – членки на Европейския съюз - Испания, Италия и Германия, стартира реализирането на проект „YouArt“ по програма ERASMUS+. Целеви групи по проекта са младежи с увреждания и младежи от рискови групи и маргинални общности с музикален талант. Основна цел на проекта е да бъде дадена възможност на младите хора за личностно развитие, чрез създаване на музика. Предвиждат се организирани младежки обмени в Германия и България.


•От април 2016г. фондацията започна реализирането на проект „Това сме НИЕ“, финасиран от БАЛИЗ Проектът се реализира на територията на община Перник, в партньорство с родителската организация „БАЛИЗ - Перник“ и е с продължителност 5 (пет) месеца. Насочен е към младежи с интелектуални затруднения и техните семейства и цели оказване на подкрепа на семейства на младежи с интелектуални затруднения за упражняване на подкрепено вземане на решения, както и промяна на местната политика към хората с интелектуални затруднения и популяризиране на модела за подкрепено вземане на решения и самозастъпничество.


•От началото 2015г. Фондация „Слънце за всеки“ е член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/.

•През 2015г. Фондация „Слънце за всеки “ успешно реализира проект „Аз съм информиран“, финасиран от БАЛИЗ на територията на община  Троян.